Polyetylen jako materiál pro ohraničovací pásku

nebo strečovou fólii

Je to zdaleka nejrozšířenější (standardní) plast v celosvětovém měřítku a používá se především v balicím průmyslu.

Polyetylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. Poprvé jej syntetizoval Hans von Pechmann v roce 1898 zahříváním diazometanu. V roce 1933 byla zvládnuta průmyslová syntéza. V roce 1939 byla zahájena průmyslová výroba nízkohustotního - rozvětveného polyetylenu a v roce 1953 byl poprvé syntetizován lineární vysokohustotní polyetylen. 

Vlastnosti polyetylenu

Je to zdaleka nejrozšířenější (standardní) plast v celosvětovém měřítku a používá se především v balicím průmyslu. Všechny typy polyetylenu se vyznačují:

  • vysokou chemickou odolností, 
  • dobrými elektrickými izolačními vlastnostmi a dobrými kluznými vlastnostmi, 
  • pouze mechanické vlastnosti jsou až na speciální směsi průměrné.

Pro výrobu potištěné ohraničovací pásky používáme fólie z materiálu LDPE (nebo také PE-LD). Tento materiál se používá hlavně pro výrobu fólií. Typickými produkty z LDPE jsou potravinové fólie k udržení čerstvosti, tácky, zemědělské fólie, ochranná vrstva v kartonech na mléko, odpadkové pytle nebo smršťovací nazývaná také strečová fólie. Světový trh s LDPE dosahuje cca 15,9 miliardy eur.

LDPE je v otázce ekologie srovnatelný s materiálem polypropylen. Viz obrázek pyramidy plastů od nejškodlivějších vůči životnímu prostředí až po nejméně škodlivé.

Zdroj: Wikipedia

Další příspěvky