Ako sa pracuje s navlhčovacou lepiacou páskou?

Radi vám to ukážeme

K navlhčovacej páske potrebujete navlhčovacie strojčeky, ktoré sú rôzne podľa prevádzky. Od najjednoduchších až po elektronicky regulované pre veľké prevádzky.

Ako sa pracuje s navlhčovacou lepiacou páskou

Potom, keď dáte papierovú pásku do strojčeka a nalejete doň vodu, môžete podľa typu strojčeka pásku použiť.

  • Pri najjednoduchších strojčekoch je nutné pásku ručne povytiahnuť a zatlačiť na nôž, ktorý pásku odkrojí.
  • Strojčeky vyššieho radu majú buď páku, ktorou si pásku vytiahnete, alebo pri elektrických stlačíte zvolenú dĺžku a páska sa automaticky vysunie.

Praktický postup

Po vytiahnutí zo strojčeka vezmite navlhčenú pásku do rúk vždy na jednom konci a prilepte na jednu stranu veka krabice, pozri  obrázok 1.Návod na použitie navlhčovacej lepiacej pásky

Potom obidve chlopne krabice stlačte dolu a prilepte pásku na obidve chlopne, pozri obrázok 2.

Prilepenie lepiacej pásky na obidve chlopne


Na záver zatlačte a uhlaďte prečnievajúce konce navlhčenej pásky na bokoch krabice, pozri obrázok 3.

Zatlačenie prečnievajúcich koncov pásky na bokoch krabice


Je to úplne jednoduché a podľa našich skúseností to o krátku chvíľu zvládnu všetci.