Papierové potlačené lepiace pásky

Ekologické hľadisko sa stáva aj v obalovej technike stále dôležitejším parametrom, a preto dopyt po potlačených lepiacich páskach z papiera neustále stúpa. Tieto pásky sú stopercentne recyklovateľné, výhodou je ich recyklovateľnosť spoločne s kartónmi.

Radi vám telefonicky poradíme a nájdeme spoločne s vami najlepšie riešenie.