Pozitívna a negatívna potlač pri potlači lepiacich pások

Dva dôležité pojmy pri potlači lepiacich i nelepiacich pások pri štandardnej flexotlačovej potlači sú pozitívna potlač a negatívna potlač.


Pozitívna potlač pások

Najlepšie vysvetliť to možno na príklade jednoduchého písmena. Ak chceme natlačiť písmeno A pozitívnym potlačou, zostane na tlačovom štočku písmeno A vyvýšené a všetka ostatná plocha bude znížená tak, že pri tlači sa iba písmeno namočí do farby a táto farba sa prenesie na potlačený materiál, ktorý potom vyzerá ako napríklad list papiera v knihe .

Najužšia línie pri pozitívnom tlače je 0,3 mm.

Ukážka tlače písmena A pomocou pozitívneho potlače

Negatívna potlač pások

Logicky z toho vyplýva, že pri potlači zvanom negatívny práve písmeno A bude do tlačového štočka vyryté tak, že sa pri tlači všetka ostatná plocha namočí do farby a len plocha písmena A zostane bez farby.

Najužšia vynechaná medzera u negatívneho potlače by mala byť 0,6mm.Ukážka tlače písmena A pomocou negatívneho potlače