Príprava grafického návrhu pre potlač lepiacich pások

Na ideálne spracovanie grafického návrhu potrebujeme dáta vo vektoroch. Súbory majú koncovku: CDR (Corel Draw), AI alebo EPS (Adobe Illustrator), či PDF (Acrobat).

Ak nemáte dáta v týchto súboroch, pošlite nám všetko, čo máte k dispozícii, a my dáta spracujeme. Podľa rozsahu úprav a ich časovej náročnosti sa s vami dohodneme na navýšení výslednej ceny o tieto práce.

Grafický návrh vám vždy zašleme na schválenie.

Vlastná príprava potlače:

Ak si chcete motív na potlačenú pásku vytvoriť sami, postupujte prosím podľa nižšie uvedených špecifikácií.

Šírka pásky:

Vyberte jednu zo štandardných šíri: 25, 37.5, 48, 50, 75 alebo 150 mm.

Výška motívu:

Pri väčšine zákaziek je potrebné ponechať minimálnu vzdialenosť od kraja pásky, štandardne pri lepiacej páske sú to 2 mm, pri LDPE výstražnej páske 5 mm.

Príklad:
výška motívu pri 50 mm lepiacej páske bude max. 46 mm.
výška motívu pri 75mm LDPE pásky bude max. 65 mm.

Tlačová dĺžka / opakovanie motívu:

Tlačová dĺžka je závislá od rozmeru tlačového valca, konkrétne od jeho obvodu. Práve obvod valca je vzdialenosť, za akú sa celý motív bude opäť tlačiť odznova.

Túto vzdialenosť je nutné dodržať a nemožno ju meniť.

Pre vrchnú potlač je to: 150,7 mm, 188,4 mm, 251,2 mm, 314,0 mm a 452,3 mm.

Pre sendvičovú potlač je to: 340, 391, 439, 511 mm.

Dĺžka motívu:
Pokiaľ ste si vybrali jeden z valcov, odčítajte 1-2 mm na medzeru a získate tak maximálnu dĺžku motívu.
Vždy platí, že motív + medzera = obvod tlačového valca.

Príklady:
Tlačový valec: 188,4 mm – 2 mm medzera = 186,4 mm dĺžka motívu.
Tlačový valec: 150,7 mm – 50,7 mm medzera = 100 mm dĺžka motívu.

Zhrnutie rozmerov:

Jednoducho povedané, ak ste si vybrali pásku o šírke 50 mm a tlačový valec s obvodom 188,4 mm, potom veľkosť vášho motívu musí byť maximálne: 46 x 186,4 mm.

Potlač:

Maximálne 3 priame farby, pričom podkladová farba pásky sa nepočíta.

Potlač pomocou „Sleeve“ valca - tlač bez obvyklej medzery medzi motívmi

Tlačové formy sú vo forme návlekov (zľavov) zo silikónu sa navliekajú na tlačovej vojne, kresba je na tieto zľavy prenesená spôsobom CTP gravírovaním, pomocou lasera (rytím, odrývaním). 

Technológia Sleeve umožňuje pri potlači lepiacich pások nekonečnú potlač bez inak povinnej medzery medzi tlačou.

Potlač na spad 

Potlač na spad je možné pri lepiacej páske z PVC materiálu. Musí sa však dodržať, že motív presahujúci horný okraj hore musí byť totožný s motívom presahujúcim spodný okraj. Pozri obrázok.


Čo technológia Flexotlače neumožňuje:

Technológia potlače lepiacej a ohraničovacej pásky má svoje špecifiká a neumožňuje niektoré tlače.

  • Linky slabšie ako 0,3 mm.
  • Dutiny slabšie ako 0,6 mm napr. pri negatívnej tlači.
  • Výška písma pod 3 mm (napr. Arial 10 pt je minimum, rozhodujúci je však použitý font).
  • Kombinácia malého tenkého písma s veľkými objektmi v negatíve.
  • Rastrová tlač sa dá, ale len od 20 do 80 % a hrubosť je 35 lpi.
  • Presná zhoda tlačenej farby s odtieňom Pantone (tolerancia +/- 1 odtieň).
  • Úplne nezmazateľné, chemické zakotvenie tlače.
  • Vysoká odolnosť proti klimatickým vplyvom.
  • Vysoká krycia schopnosť (nepriehľadnosť) lepiacej pásky.


Detailné informácie ohľadom potlače môžete konzultovať priamo s grafikom na telefóne +420 281 000 013.