Polyvinylchlorid – PVC ako materiál na výrobu lepiacich pások

Polyvinylchlorid (PVC) je treťou najpoužívanejšou umelou hmotou na Zemi, hneď po polyetyléne a polypropyléne. Prvýkrát bol syntetizovaný v roku 1935. Nie je rozpustný vo vode, v olejoch, ani v koncentrovaných anorganických kyselinách a zásadách.

Základnou surovinou na výrobu PVC je vinylchlorid monomér (VCM – prchavý, jemne sladkastý plyn). Jeho polymerizáciou do reťazcov, len čiastočne sa rozvetvujúcich, vzniká biely prášok alebo granulát. Samotný polymér sa potom mieša s rôznymi prísadami, ktoré zlepšujú jeho vlastnosti. Týmito prísadami sú najmä plnivá (napr. krieda), stabilizátory (na zvýšenie tepelnej stability a odolnosti voči ultrafialovému i tepelnému žiareniu), zmäkčovadlá (pre lepšiu manipuláciu), mazivá (pre lepšiu spracovateľnosť) atď.

Výroba polyvinylchloridu

Ako stabilizátory sa v minulosti používali aj ťažké kovy (kadmium, olovo) či organické zlúčeniny cínu, ale (aj v dôsledku európskej politiky REACH) boli väčšinou nahradené prísadami na báze ekologického vápnika. Dôvodom značného rozšírenia PVC je pomerne jednoduchá, a teda lacná výroba tak základného vinylchloridu, ako aj významné úžitkové vlastnosti jeho polyméru – jednoduchá spracovateľnosť prakticky všetkými základnými postupmi (valcovaním, vytlačovaním, vstrekovaním, vyfukovaním, vákuovým tvarovaním atď.), schopnosť želatinácie s rôznymi zmäkčovadlami, značná chemická a biologická odolnosť až netečnosť, dobrá tepelná odolnosť.

Pri výrobe môže do prostredia uniknúť tak toxický prvok chlór, ako aj primárny vinylchlorid monomér, ktorý je karcinogénom. Výrobu polyvinylchloridu sprevádza vznik dioxínov, ktoré patria medzi rizikové toxické látky.

Ako zmäkčovadlá sa spravidla používajú ftaláty (napr. DEHP). Ftaláty tak u dospelých, ako aj u detí bez výnimky ohrozujú funkciu obličiek a pečene, zvyšujú riziko vzniku alergií či astmy.

Likvidácia PVC

Ak dochádza k likvidácii PVC spaľovaním bez riadne prispôsobenej technológie, môžu byť súčasťou emisií i nežiaduce vedľajšie produkty spaľovania, ktoré sú toxické, karcinogénne alebo inak škodlivé látky ako chlorovodík, hexachlórbenzén, polychlórované bifenyly, furány a dioxíny.

Zdroj: Wikipedia

Prezrite si našu ponuku lepiacich pások s potlačou!

Ďalšie príspevky