Polypropylén a lepiace pásky

Polypropylén (PP) je dôležitý termoplastický materiál, ktorý sa skladá len z uhlíka a vodíka. Plasty PE a PP sú univerzálne a lacné a možno ich použiť ako materiálne alternatívy pre takmer všetky aplikácie z PVC. Polypropylén možno jednoducho tvarovať a môže byť použitý pre širokú škálu výrobkov.

Základný materiál pre výrobu lepiacich pások je v súčasnosti Polypropylén (PP). Ide o dôležitý termoplastický materiál, ktorý sa skladá len z uhlíka a vodíka. Polypropylén bol prvýkrát syntetizovaný v roku 1951 Dr. Karlom Rehnom vo Farbwerke Hoechst a v rovnaký čas sa to podarilo aj Johnovi Paulovi Hoganovi a Robertovi Banksovi. Strojová výroba začala v roku 1957 pri práci Giulia Nattana. Od tej doby rastie objem výroby PP v porovnaní so všetkými inými plastami najviac.

Takzvané polyolefíny i najvýznamnejší predstavitelia polyetylén (PE) a polypropylén (PP) sú polyméry s jednoduchou štruktúrou, ktoré nevyžadujú zmäkčovadlá. Pri výrobe môžu byť použité prísady, ako sú antioxidanty, UV-stabilizátory, tepelné stabilizátory alebo látky spomaľujúce horenie. Niekde sa ešte pri výrobe aplikuje použitie chlóru, aj keď už existujú výrobné metódy, ktoré chlór nepotrebujú.

Polyolefíny sú najmenej rizikové a hodia sa najlepšie na mechanickú recykláciu. Plasty PE a PP sú univerzálne a lacné a možno ich použiť ako materiálne alternatívy pre takmer všetky aplikácie z PVC. Polypropylén možno jednoducho tvarovať a môže byť použitý pre širokú škálu výrobkov. Suroviny používané na výrobu polyolefínov – etylén a propylén – sú považované za relatívne neškodné pre životné prostredie.

Polypropylén používaný na výrobu lepiacich pások sa vopred strojovo naťahuje preto, aby sa pri použití ďalej nenaťahoval. Viac o ťahaných polypropylénových fóliách.

Ďalšie príspevky