Polypropylénové lepiace pásky a ekológia

V porovnaní s PVC obsahujú PE (polyetylén) a PP (polypropylén) menej problematické prísady, majú znížený potenciál pre tvorbu priesakovej vody a výrazne nižší potenciál tvorby dioxínu v prípade požiaru a sú spojené s menšími technickými problémami a nákladmi pri recyklácii.

Polypropylénové lepiace pásky a ekológia

Polypropylén (PP) je bez zápachu, hypoalergénny a fyziologicky bezchybný.

  • Je bez chuti, neškodný pre kožu a sliznicu.
  • Pri jeho spaľovaní nie sú známe žiadne účinky poškodzujúce zdravie alebo životné prostredie.
  • Polypropylénové fólie všeobecne neobsahujú žiadne pigmenty alebo iné prísady na báze ťažkých kovov alebo kadmia a sú bez zmäkčovadiel a kyselín. Ich štruktúra zaručuje aj napriek malej hrúbke stien vysokú pevnosť v roztrhnutí, a vďaka tomu je možné znížiť množstvo odpadu.

Výroba polypropylénu je v porovnaní s mnohými inými materiálmi nízkozáťažová. Polypropylén je v prostredí skládky neutrálny, neuvoľňuje žiadne škodlivé látky a môže byť spálený bez problémov v spaľovniach odpadu. Je ideálny na tepelnú recykláciu energie (výhrevnosť 42 MJ/kg -> Wood 19 – 20 MJ/kg) alebo aj materiálovú recykláciu.

Ďalšie príspevky