Starnutie lepiacich pások

Všetky lepiace pásky starnú a menia svoje vlastnosti. Ide o spotrebný tovar a určite by na to malo byť myslené aj pri plánovaní konkrétneho množstva objednávky na sklad.

Obrázek lepicí pásky se sendvičovým potiskem

Skladovanie by nemalo v zásade ohroziť lepivosť pásky. Môže sa však stať, že pri skladovaní dlhšom než jeden rok niektoré lepidlá svojím pôsobením na farby vrchnú potlač lepiacej pásky čiastočne zničia. Počas prvých šiestich mesiacov optimálneho skladovania by nemalo dôjsť k žiadnym zmenám. Ak nedôjde ani po 12 mesiacoch k žiadnym zásadnejším zmenám, je lepiaca páska veľmi odolná proti starnutiu. 

Najlepšie odoláva starnutiu akrylátové lepidlo, oproti tomu hotmelt alebo prírodný kaučuk rýchlejšie starnú, prípadne menia farbu. 

Ďalšie príspevky